Ak má človek túžbu zmeniť svoje okolie, začne meniť aj samého seba a vytvárať tak svet, ktorý je jeho odrazom. Home Harmony vznikla z túžby vytvoriť harmonický priestor pre kohokoľvek ochotnom sa zamyslieť nad priestorom, v ktorom sa nachádza. Postupne sa názov Home Harmony stal skutočnosťou a myšlienky jednej osoby sa stali zámerom celej rodiny. Home Harmony sa tak stala spoločným úsilím a často krát aj rebéliou voči systému, spoločenským šablónam, tradičnému pestovaniu rastlín a chápania priestoru. Našim hlavným zámerom je však nazeranie na priestor inak, snaha pochopiť priestor v ktorom žijeme a jeho vplyv na naše životy. Túžba vytvoriť fungujúci, zdravý a príjemný priestor nás posúva pred nové výzvy a poznania. Naša práca je naším potešením, pretože každý realizovaný projekt, spokojnosť zákazníkov aj zaujímavé a komplikované situácie nám prinášajú úsmev, lásku a vďaku.

"Človek zdokonaľujúci životný priestor zdokonaľuje vlastnú myseľ ."

Keďže sami sme malá lokálna spoločnosť radi a s láskou podporujeme a spolupracujeme s na-slovo vzatými odborníkmi. Veríme že spoločné zdieľanie skúsenosti a vedomostí nás posúva bližšie k ľudskosti a profesionálnosti. Časy kedy sme na seba zazerali a nechceli sa podeliť, sú dúfam už úspešne za nami , pretože sharing is caring

V nami navrhnutých interiéroch rátame so zdravými materiálmi a produktmi vyrobenými na mieru s láskou.

Pod pojmom podpora lokálnych výrobcov rozumieme zníženie ekologického zaťaženia pri doprave. Snažíme sa nájsť kvalitného remeselníka v okolí realizácie projektu a vybudovanie nových vzťahov. Takže už žiadne dvere prepravené kontajnerom z Ázie.

Správať sa ekologicky to je naša každodenná výzva. Neukazovať prstom na problémy, ale poukazovať na ne.  Snažiť sa ich vyriešiť v rámci vlastných možností. Byť príkladom a nie hejterom. Snažíme sa byť iniciátormi a podporovateľmi pri spoločenských akciách podporujúcich eko vzdelávanie.

My milujeme príbehy a veríme že každý predmet nesie v sebe energiu, ktorou na nás pôsobí. Každý takýto produkt nesie v sebe príbeh ktorý je spätý priamo s jeho majiteľom, čiže Vami, našimi zákazníkmi. Snažíme sa do nami navrhovaných priestorov vniesť aspoň jeden takýto živý produkt/príbeh.

Pri projektoch sa snažíme zachovať ľudsky a prispôsobiť priestor jeho obyvateľom. Naša práca nekončí návrhom, práve naopak. Chceme aby ste pochopili a poznali priestor v ktorom žijete, ako aj zmeny a prvky, ktoré sme Vám v projekte navrhli. Teda naučiť Vás vidieť priestor inak. Pri našej tvorbe využívame poznatky z psychológie, estetiky a energie priestoru.

Rodinný dom Prešov 

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

info@homeharmony.sk

+421 905 293 332