top of page
Search
  • Writer's pictureHome Harmony

Vplyv ročných hviezd v roku kovového potkana.

Feng shui technika lietajúcich hviezd (alebo XUAN KONG) sa zaoberá kvalitou energie v závislosti na čase a priestore. Kvalita tejto energie ovplyvňuje priestor v ktorom bývame alebo pracujeme a tým aj náš život. Každý rok sa tieto energie menia a tým sa aj mení ich vplyv. Metóda lietajúcich hviezd pracuje s nebeskými energiami na zemi v čase a priestore. Je to systém deviatich hviezd od 1-9 a základom je LO- ŠU mriežka. Táto mriežka sa vraj sleduje už viac jako tisíc rokov, a až jej výpočty umožnujú priestor naozaj vyladiť. Energie v tejto mriežke sa každý rok menia. Preto je dobré uskutočniť v našich domovoch malé úpravy, liečenia a harmonizácie každý rok. Čínska astrológia charakterizuje tieto hviezdy podľa elementu a každá má svoju špecifickú energiu. Pohyb týchto hviezd vychádza z energetického poľa a tá následne vplýva na ľudí a udalosti. Vplyvom takého energetického prúdenia každý rok, mesiac, deň aj hodinu prevláda iná energia.Čas je jedným zo základných pilierov tradičného feng shui. Lietajúce hviezdy vychádzajú zo 180 ročného cyklu, ktorý sa tvorí z veľkých troch 60 ročných cyklov tie sa delia na 20 ročné periódy. Metóda lietajúci hviezd obsahuje až 81 vzájomných kombinácii a na podrobné vysvetlenie a pochopenie je tento systém zložitejší. Preto je vhodné obrátiť sa na odborníka.

Východ: Hviezda nešťastia.

V novom desaťročí hostí východná časť našich domovov hviezdu s dlhodobo nepriaznivým charakterom. Oblasť zdravia a rodiny, ktorá sa nachádza na východe bude atakovaná spomenutou žltou hviezdou č. 5 a môže priniesť napätie, závisť, nehody, neuvážené narábanie s majetkom a taktiež aj vysokú náchylnosť k infekčným a onkologickým ochoreniam. Vo východnej časti sa tento rok vyhnite rekonštrukciám a akýmkoľvek zmenám, najvhodnejšie je východnú oblasť používať čo najmenej. Ak chceme predísť patogénnemu vplyvu hviezdy nešťastia, je nutné východnú časť harmonizovať prostredníctvom elementu kovu napr. kovové doplnky reprezentujúce vyššiu moc (kovový kríž, kovová soška anjela a pod.), kovové misy a zvončeky. Vhodné je tiež umiestenie 6 tubicovej dutej zvonkohry: materiál mosadz + voda so soľou v kovovej nádobe.


Juhovýchod: Hviezda nebeského šťastia.

Pozitívna hviezda č. 6 nahradí tento rok konfliktnú hviezdu rivality a krádeží. Priaznivý vplyv bude mať predovšetkým na oblasť financií a kariéry. Hviezda nebeského šťastia nesie v sebe element kovu, ktorý oslabuje juhovýchodnú časť našich domovov a môže aj napriek svojmu priaznivému charakteru priniesť negatívne vplyvy. Tie sa môžu prejavovať v podobe mentálneho tlaku, depresií a právnych problémov. Juhovýchodný sektor našich domovov je vhodné v roku 2020 harmonizovať prostredníctvom elementu vody v podobe fontán, akvárií alebo zrkadiel. Vyhýbajte sa v tejto oblasti ohňu a kovovým predmetom. Element vody bude prirodzene vyživovať juhovýchodný sektor a podporí tak priaznivý charakter hosťujúcej hviezdy. Jej energia je veľmi priaznivá v zdokonaľovaní samého seba, naších schopností a k získaniu autority.


Juh: Hviezda chorôb.

Hviezda chorôb sa v roku 2019 udomácnila na juhu našich domovov. Ako už prezrádza jej názov má nepriaznivý charakter a môže spôsobovať problémy so zdravím, osamelosť, problémy so žalúdkom, honbou za kariérou, neblahého vplyvu na vzťahy, vorkoholizmu a emočnými výbuchmi. V prípade vstupu do kancelárie môže spôsobovať neočakávané pracovné komplikácie a nehody. Hviezda Jun Men má energiu zeme tú oslabíme prvkom kovu, napríklad použitím kovových harmonizačných prvkov, ako tibetské misy, kovový kríž a symboly svätej trojice. Najlepšou a najpoužívanejšou harmonizáciou tejto nepriaznivej hviezdy je umiestenie misky so soľou a vodou na vyvýšené miesto (tá do seba pohlcuje negatívnu energiu a uchováva ju v krištáľoch soli). V južnej časti sa vyhnite rekonštrukciám a výrazným zmenám.

Juhozápad: Hviezda akademického úspechu.

Tento rok juhozápad navštívila hviezda akademického úspechu a kreativity, juhozápad reprezentuje taktiež romantiku a medziľudské vzťahy, takže sa môžeme tešiť na priaznivé vplyvy, príchod nápomocných ľúdí do nášho života. Drevená energia hosťujúcej hviezdy bude trošku atakovať zemský palác juhozápadu, a preto je potrebné tento rok umiestniť na juhozápade vodu so soľou v kovovej nádobe. Hviezda akademických úspechov podporuje vzdelávanie v akejkoľvek oblasti. Pomáha naberať nové zručnosti a poznatky. Vzdelávanie ide ruka v ruke s našim kariérnym úspechom, šťastím a financiami. Ak sa venujete vedeckej alebo umeleckej činnosti juhozápad je tento rok pre Vás ideálnym miestom pre pracovňu či ateliér.


Západ: Hviezda č. 9.

Hviezda číslo 9, zvaná aj hviezda prosperity, prináša so sebou energiu úspechu, prosperity a rastu. Táto hviezda môže do nášho života priniesť udalosti, ktoré zosilnia finančné a vzťahové možnosti. Pomáha taktiež k pozitívnemu nazeraniu na svet. Hviezda You Bi reprezentuje prvok ohňa, ktorý atakuje západný prvok kovu. Vhodné je použiť kovovú zvonkohru. Táto hviezda môže do nášho života priniesť nový náhľad na nás samých, šťastné spojenia a nadväzovanie nových známosti. Prospešná je aj pri hľadaní partnera a priateľov.

Severozápad: Hviezda šťastia č. 8.

Pozitívny vplyv na severozápad našich domovov bude mať tento rok zemská hviezda šťastia 8. Táto hviezda bude prirodzene podporovať kovový element severozápadu a prispeje k podpore financií a partnerského života. Hviezda nebeského šťastia neprináša so sebou len potenciál vyšších príjmov, ale aj dobrého mena, cestovania a v oblasti realít. Severozápad v roku 2020 nie je potrebné nijako ošetrovať, no je vhodné ho aktivovať prostredníctvom energetických kameňov. Vhodné je tento priestor aktívne využívať a tráviť v ňom čo najviac času. Zvlášť prospešné je v tejto oblasti plánovať podnikateľské ciele, riešiť dôležité otázky a príjmať rozhodnutia. V severozápade udržujte poriadok a neuskladnujte zbytočnosti, tie by mohli brzdiť priaznivú energiu tejto blahodárnej hviezdy.

Sever: Hviezda sporov a hádok.

Sever je v tomto roku výrazne oslabený nepriaznivou hviezdou č. 3, hviezdou krádeží a sporov. Ako už napovedá jej názov môže priniesť spory a právne problémy. Drevená energia tejto hviezdy oslabuje severnú časť našich domovov a negatívne tak môže vplývať na našu pracovnú oblasť. Aby sme sa vyhli nepriaznivému, hádavému vplyvu tejto hviezdy je vhodné použiť element vody alebo ohňa. Severu prislúcha prvok vody, no v tomto roku sa tu vyhnite vode v pohybe – fontána alebo akvárium. Ak však potrebujete v pracovnej oblasti nabrať odvahu a presadiť sa, môžete použiť vodné prvky v pohybe, pozor však dávajte na výbuchy zlosti a neuváženej argumentácie. Nepriaznivý hádavý vplyv eliminujete častým pálením sviečok v tomto svetovom smere daný rok. Táto hviezda má v sebe vďaka svojej argumentačnej energii aj potenciál odvahy.


Severovýchod: Hviezda úspechu.

Dlhodobo priaznivá hviezda Tang Lang sa v roku 2020 udomácni v severovýchodnej časti našich príbytkov. Vodný element tejto pozitívnej hviezdy bude obmedzovaný zemským sektorom pre zníženie tohoto konfliktu umiestnite na severovýchode harmonizačné kovové predmety (tibetská misa, zvončeky, zvonkohry). Hviezda úspechu bude tento rok podporovať plodnosť, inteligenciu, obchodovanie a zábavu. V tomto svetovom smere môžete smelo umiestňovať fotografie Vás a Vašej rodiny (pokiaľ tu nie je situovaný nepriaznivý sektor z hľadiska analýzy priestoru podľa Feng shui), nástenku prianí či želaní. Ak hľadáte nové podnety, mentorov alebo impulzy táto energia tejto hviezdy Vás bude inšpirovať, využite tento priestor na nachádzanie nových podnetov, čítaniu biografií či iných inšpirujúcich impulzov.


Centrum: Hviezda krádeží.

Po minuloročnej priaznivej hviezde šťastia, hostí centrum hviezdu s negatívnym vplyvom rivality a krádeží. Energia tejto hviezdy prináša nečakané udalosti, hádky emočné problémy, zranenia a nehody. Udržujte centrum v čistote a poriadku. Vyhýbajte sa tu nahromadovaiu nepotrebných vecí.
432 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page