top of page

Home Harmony

Návrh interiérov

3D vizualizácie.

Poradenstvo a konzultácie. Návrh nábytku na mieru.

september4Martin krstiny_.jpg
bidovce4.png

Návrh interiéru

Návrh interiéru slúži na vytvorenie obrazu o novom stave nehnuteľnosti, vďaka ktorému viete ovplyvniť a zorganizovať  jednotlivé kroky pri rekonštrukcií alebo realizácií priestoru.  Našim cieľom pri tvorbe interiéru je vytvorenie koncepcie priestoru podľa požiadaviek klienta a jeho možností. Na priestor nazeráme ako na živý organizmus do ktorého sa snažíme vsadiť individualitu klienta. Vytvoriť  harmonické fungovanie priestoru a človeka. Hľadáme harmóniu medzi psychológiou priestoru, efektivitou pohybu, estetikou a funkčnosťou.  

Návrh interiéru obsahuje dispozičné, farebné a priestorové riešenia daného priestoru.

Služby

3D vizualizácie

Fotorealistická vizualizácia interiérov je určená predovšetkým developerom, realitným maklérom, projektantom a výrobcom nábytku. 3D vizualizácia je jedinečným prostriedkom pre predstavu, medzi stupňom projektu a jeho realizáciou. V súčasnej dobe sa vizualizácie stali neoddeliteľnou súčasťou každého moderného projektu a efektívnym predajným prostriedkom nehnuteľností.

10.png

Kompletná interiérová štúdia

Kompletná interiérová štúdia je rozsiahlejší návrh interiéru, ktorý už neslúži len na vytvorenie obrazu o možnom novom stave ale aj jednotlivých krokoch a postupoch k jeho realizácií. Kompletná interiérová štúdia obsahuje dokumentáciu k výrobe nábytkov na mieru, špecifikáciu zariaďovacích prvkov, výber dekorácií, výber osvetlenia, základné plány pre vodoinštaláciu a dispozíciu základných elektrických spotrebičov. K štúdií je možné vyhotoviť kompletnú cenovú ponuku realizácie interiéru s možnosťou zabezpečenia realizácie.

Návrh nábytku

na mieru

Návrh jednotlivých nábytkov v priestore, nadväzuje na požiadavky klienta a možnosti prostredia. Návrh obsahuje výkresovú dokumentáciu pre zhotoviteľa (majstra, remeselníka alebo výrobcu nábytku), výber a návrh materiálov a obrazovú dokumentáciu.

Feng Shui
Coffee and Magazines
Prípravná fáza

- Konzultácia a vstupné údaje priestoru

  . pôdorys priestoru 

  . fotografie

  . rozvody 

  . obhliadka priestoru

- analýza požiadaviek klienta

  . rozpočet

  . vízia klienta 

  . časový horizont projektu 

Bright Living Space
Návrh

- vytvorenie pracovnej štúdie

- návrh dispozície nábytkov

- výber základných materiálov

- konzultácia s klientom

_MG_5880.jpg
Finálny návrh

- 3D návrh konzultovaného návrhu

- prezentácia a odovzdanie finálnej verzie

   v elektronickej forme

-súpis použitých materiélov

-technické podklady pre výrobu nábytku

Pracovný postup
Naša filozofia

Naša filozofia

Ak má človek túžbu zmeniť svoje okolie, začne meniť aj samého seba a vytvárať tak svet, ktorý je jeho odrazom. Home Harmony vznikla z túžby vytvoriť harmonický priestor pre kohokoľvek ochotnom sa zamyslieť nad priestorom, v ktorom sa nachádza. Našim hlavným zámerom je však nazeranie na priestor inak, snaha pochopiť priestor v ktorom žijeme a jeho vplyv na naše životy. Túžba vytvoriť fungujúci, zdravý a príjemný priestor nás posúva pred nové výzvy a poznania. Naša práca je naším potešením, pretože každý realizovaný projekt, spokojnosť zákazníkov aj zaujímavé a komplikované situácie nám prinášajú úsmev, lásku a vďaku.

"Človek zdokonaľujúci životný priestor zdokonaľuje vlastnú myseľ ."

Keďže sami sme malá lokálna spoločnosť radi a s láskou podporujeme a spolupracujeme s na-slovo vzatými odborníkmi. Veríme že spoločné zdieľanie skúsenosti a vedomostí nás posúva bližšie k ľudskosti a profesionálnosti. 

V nami navrhnutých interiéroch rátame so zdravými materiálmi a produktmi vyrobenými na mieru s láskou.

Pod pojmom podpora lokálnych výrobcov rozumieme zníženie ekologického zaťaženia pri doprave. Snažíme sa nájsť kvalitného remeselníka v okolí realizácie projektu a vybudovanie nových vzťahov. 

Správať sa ekologicky to je naša každodenná výzva. Neukazovať prstom na problémy, ale poukazovať na ne.  Snažiť sa ich vyriešiť v rámci vlastných možností. Byť príkladom a nie hejterom. 

My milujeme príbehy a veríme že každý predmet nesie v sebe energiu, ktorou na nás pôsobí. Každý takýto produkt nesie v sebe príbeh ktorý je spätý priamo s jeho majiteľom, čiže Vami, našimi zákazníkmi. Snažíme sa do nami navrhovaných priestorov vniesť aspoň jeden takýto živý produkt/príbeh.

Pri projektoch sa snažíme zachovať ľudsky a prispôsobiť priestor jeho obyvateľom. Naša práca nekončí návrhom, práve naopak. Chceme aby ste pochopili a poznali priestor v ktorom žijete, ako aj zmeny a prvky, ktoré sme Vám v projekte navrhli. Teda naučiť Vás vidieť priestor inak. Pri našej tvorbe využívame poznatky z psychológie, estetiky a energie priestoru.

Napíšte nám

info@homeharmony.sk

tel: +421 905 293 332

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Ďakujeme za odoslanie

Kontakty
bottom of page